Beta-alanin
Ny forskning

Virkningen af beta-alanin

og intervaltræning

Beta-alanin er et populært præstationsøgende kosttilskud. Men hvornår fungerer beta-alanin og hvornår fungerer det ikke? Et nyt studie kaster lyst på dette spørgsmål. 

Beta-alanin er med årene vokset til at blive en af de mest værdsatte ingredienser i præstationsøgende kosttilskud også kaldet PWO (pre workout). Ikke blot grundet den prikkende følelse i huden som mange kan lide (og som sommetider forveksles som den primære effekt), men først og fremmest fordi, at det er et effektivt og velstuderet ingrediens. Det faktum at beta-alanin har en præstationsøgende effekt styrkes yderligere i et studie som for nyligt blev publiceret i "Medicine & Science in Sports & Exercise". Dette studie vil blive gennemgået nedenfor.

Studiet

Navnet på det pågældende studie er ”Additive Benefits of β-Alanine Supplementation and Sprint-Interval Training” og dette studie havde to separate formål. Det første var, at undersøge om beta-alanin i sig selv forbedrer præstationsevnen og det andet var, at undersøge om beta-alanin i kombination med intervaltræning giver bedre resultater end intervaltræning for sig selv.

I alt gennemførte 14 trænede cyklister ved tre forskellige anledninger et antal tests:

  • En cykeltest til udmattelse på 120 % af maksimal iltoptagelsesevne
  • Et 4-kliometersløb
  • Et 10-kilometersløb
  • 4x1-kilometer hurtigløb 

Alle tests blev udført 3 gange:

Alle tests udførtes 1) før studieperioden, 2) efter at halvdelen af deltagerne havde indtaget beta-alanin, og den anden halvdel havde indtaget et placebotilskud i 28 dage samt 3) efter en fem-ugers-periode med overvåget intervaltræning (1-kilometersintervaller udført to gange om ugen). Begge grupperne fik fortsat beta-alanin eller placebo i perioden med intervaltræning. Dosen beta-alanin som blev indtaget var 6,4 g/dag.

Resultat

Gruppen som fik beta-alanin præsterede bedre i det meste, men ikke alt, sammenlignet med placebogruppen. Hvad der derimod er interessant at vide er graden af forbedring, og hvad de præsterede bedre i.

Efter opladningsperioden, dvs. når de kun havde fået beta-alanin eller placebo og ikke havde trænet, præsterede beta-alanin-gruppen bedre i den tredje og fjerde 1-kilometersinterval (4,5 % og 7 % bedre end uden beta-alanin). Når begge grupper trænede intervaltræning, forbedrede begge grupper resultatet i alle testene.

Beta-alanin-gruppen havde dog større øgninger i træningsintensitet under intervalpasset (9,9 % vs. 4,9 %) samt større forbedringer i cykeltesten til udmatning (14,9 % vs. 9 %). Resultatet i 4- og 10-kilometersløbet forbedredes ligeværdigt i begge grupper. 

Konklusion

  • Hvis du udfører kortvarig intervaltræning, kan beta-alanin have positive effekter på præstationsevnen.
  • Jo længere træningen eller konkurrencen står på aftager præstationsfordelene, hvilket er på linje med beta-alaninets virkningsmekanisme.
  • Beta-alanin virker kort sagt ved at forhindre produktionen af mælkesyre, og så længe det ikke er en begrænsende faktor, vil beta-alanin ikke hjælpe. Under træningsformer hvor mælkesyreproduktionen er stor, kan beta-alanin på den anden side give en klar fordel. 
Populære produkter med beta-alanin
Mest solgte
Køb flere, spar mere
Mest solgte
Køb flere, spar mere
139 kr
Køb flere, spar mere
Køb flere, spar mere
309 kr